Tervetuloa tutustumaan Viisaat valinnat -hankkeeseen!

Hankkeessa tuetaan nuorten myönteisiä ryhmienvälisiä suhteita, vahvistetaan opinto-ohjaajien osaamista ja rakennetaan kodin ja koulun yhteistyötä monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on selkiyttää nuorten koulutuspolkuja ja laajentaa näkökulmia omiin koulutusvalintoihin vahvistamalla nuorten mahdollisuusajattelua, itseymmärrystä ja moninaisuuden ymmärtämistä.

Tarkoituksena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen kannustamalla nuoria etsimään ja löytämään entistä rohkeammin omia uravaihtoehtoja – tekemään viisaita valintoja. Hankkeessa vaikutetaan nuorten asenteisiin, kehitetään opinto-ohjausta ja pyritään vähentämään etnisistä ennakkoluuloista johtuvaa koulutuksellista syrjäytymistä. Lisäksi tarkoituksena on lisätä nuorten ymmärrystä erilaisuudesta sekä omien vahvuuksien tunnistamista ja käyttöönottoa.

Viisaat valinnat -hankkeen toteuttavat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy sekä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaine. Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat, opettajat ja oppilashuoltoryhmien jäsenet sekä nivelvaiheen (7.–10.) luokat.

viisaat-valinnat-logot