Koulutukset

Viisaita valintoja – lisää mahdollisuusajattelua ohjaukseen

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ toteutti Viisaat valinnat ‑hankkeessa valmennuksellisia koulutuksia ohjaustyön tueksi. Koulutusten tavoitteena oli lisätä ohjaajien valmiuksia vastata erilaisiin ohjauksen haasteisiin ja tukea ohjaustyössä niin maahanmuuttajataustaisia kuin valtaväestöönkin kuuluvia nuoria.

Koulutukset suunnattiin eri kouluasteilla toimiville opinto-ohjaajille ja ohjaaville opettajille. Keskeisenä työskentelytapana oli toiminnallisuus sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyyden syventäminen ohjauksessa. Koulutuksiin sisältyi kolmen lähopetuspäivän ohella oleellisena osuutena niiden väliin sijoittuvat omat kokeiluta ja soveltaminen.

Koulutukset tarjosovat sekä ajattelun aiheita että välineitä ohjaustyöhön. Niissä keskityttiin muun muassa ajattelutottumusten tunnistamiseen, vahvuusajatteluun, voimavarakeskeiseen työotteeseen ja tarinamenetelmän hyödyntämiseen ohjaustyössä. Lisäksi mukana on ollut tietoisen läsnäolon ja myötätuntotaitojen näkökulma ohjaajan taitona ja ohjauksen sisältönä.

[vimeo 242197211 w=640 h=360]